Маданиятимизнинг ўзак кадриятлари

Менимча, куйидаги тушунчалар маданиятимизнинг пойдевор тушунчаларидир: одамгарчилик, мехр, окибат, муомала, одоб, ахлок, латофат, назокат, лабз, иффат, хаё, ибо. Бу тушунчаларнинг хаммаси инсонга ва инсонлараро муносабатларга тегишли ва маданиятимизнинг узига яраша кадриятларини ифода этади. Уларнинг барчаси одамларнинг жамиятдаги хулк-атвори билан боглик. Инсон ва жамият муносабатларига эътибор – маданиятимизга хос нарса ва ундаги кадриятларни курсатади.

Замонавий жамият кура туриб, маданиятимизга хос булган бу кадриятларни саклаб кола олсак – улуг нарса булар эди.

2 thoughts on “Маданиятимизнинг ўзак кадриятлари

    1. Ассалому алайкум, Сарвар! Оммавий маданият – маданиятнинг мухим кисми. У ёки бу куринишда у хар каерда учрайди. Менимча мухими – у бачкана ёки шунга якин (зуравонликни ва х.к. таргиб киладиган) маданиятга айланмаслиги керак.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s