Давлат тили хакида

Шу кундарда ижтимоий тармокларда давлат тили масаласи буйича бахслар буляпти. Мен хам уз фикримни айтмокчиман. У уч кисмдан иборат.

1. Узим хакимда. Мен мактабда узбек тилида укиганман, университетда рус тилида таълим олганман. Бадиий асарларимни русчада ёзаман, ижтимоий тармокларда эса русчадан ва инглизчадан фойдаланаман. Илмий ишларимни эса охирги йилларда инглиз тилида ёзаман. Лекцияларимни ва тренингларимни уч тилда утказаман: инглизча, русча ва узбекча. Яъни, бир канча тилдан актив фойдаланадиган инсонман.

2. Она тилимизни ривожланиши, мустакиллигимизни мустахкамлаш ва миллий кадриятларни йукотмаслик учун узбек тилини давлат тили сифатида саклаб колиш керак, деб уйлайман. Бизда иккинчи давлат тилига хожат йук.

3. Мамлакатимизда хар кандай тилни ривожланиши ва ундан фойдаланиш учун хамма имкониятларни яратиш керак. Бу узбек, рус, инглиз ва бошка тилларга хам тегишлидир. Мамлакатимизда ва худудимизда одамлар азалдан бир канча тиллардан фойдаланиб келганлар. Хар хил тилларни билган ва улардан фойдалана олган инсонлар олдида янги имкониятлар очилади.