Совчилик музокаралари

Хар бир халк узига хос музокара маданиятига ва психологиясига эга. Баъзи халкларда, шу жумладан узбекларда, одамлар орасидаги хар-хил масалаларни хал килишда воситачилик мухим роль уйнайди. Одатда воситачи сифатида ёши катта ва/ёки обру-эътиборга эга булган одамлар катнашишади.

Воситачиликка асосланган музокара турларидан бири – бу совчилик. Совчилар буйнига катта маъсулият юкланади: улар ёшларнинг такдирини хал килишга уз хиссаларини кушадилар. Албатта, хар бир одамнинг такдири биринчи навбатда узининг кулида булади ва совчиларсиз хам бир-бирини топадиган йигит-кизлар куп. Шу билан бирга бизнинг маданиятда совчилик институтининг роли хали хам катта.

Биздаги совчилик, унинг минтакавий хусусиятлари, унга хос музокара маданияти, психологияси ва технологиялари илмий томондан умуман урганилмаган. Кандай одамлар совчи, айникса яхши совчи булади, улар кай сифатда музокаралар олиб боришади, совчилик музокаралари канака ташкил килинади, музокара натижалари нималар билан купрок боглик? Бу каби саволларга илмий равишда жавоб топиш жуда кизик булса керак, деб уйлайман. Шу йусиндаги изланишлар амалий ахамиятга хам эгадир. Бу мавзуда яхши бир илмий иш килса булади, номзодлик диссертациясини хам химоя килиш мумкин, деб уйлайман. Кизикадиганлар борми?

2 thoughts on “Совчилик музокаралари

 1. Salom Alisher aka,
  blogingizni hozirgina Facebookda kurib qoldim. “O’zbekistonga tegishli uchta narsa” deb yozganingizni uyerga qo’yishgan ekan. Kirdimu tezda hamma yozganlaringizni uqishga qiziqib ketdim 🙂 Qani vaqt degani serob bo’lsa?!! O’qib fikr va mulohazalarimni sekin yozaveraman blogni qayerdan qanday topishni bilib oldim. Ochig’i yozayotgan, qilayotgan ishingiz judayam yoqdi. Internetda hali o’zbeklar tomonidan bunaqangi dildan gaplashish, fikr-mulohazalrni omma bilan baham ko’rish tarzidagi hech bir narsaga duch kelmagan edim. Balki men duch kelmagandurman… yana kim biladi deysiz?!
  Yuqoridagi sovchilik muzokaralari to’g’risida men ham yaqinda o’ylagan edim. Hozir uqiyotgan yunalishim Osiyo va Evropa o’rtasidagi aloqalarga katta e’tibor qaratadi, lekin aloqalar deb bu yerda faqat diplomatik aloqalrni nazarda tutganim yo’q. Ozgina “attang” deydigan tarafi Osiyoda asosiy e’tibor Xitoy, Yaponiya, Hind diasporasi va boshqa janubiy osiyo mamlakatlariga qaratilib Markaziy osiyo e’tibordan chetda qolgandek go’yo. Men uzim Markaziy Osiyo jumladan O’zbek halq madaniyati, san’ati va urf odatlari uqishim nihoyasiga yetib qilishim kerak bo’lgan yakunlovchi ishimda uz aksini topishini judayam hohlagan bo’lar edim. Aynan mana shu masalada uylagan edim sovchilik muzokaralari to’g’risida.
  Umid qilamanki, bular to’g’risida yana fikr almashamiz

  Samimiyat bilan,
  Dildora

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s